Støyreduserende tiltak ved Breviksterminalen

Driftsingeniør Arne Hellebø og driftssjef Torben Jepsen er godt fornøyd med at kranene nå går på landstrøm.

Grenland Havn IKS jobber kontinuerlig med endringer for å redusere støy fra aktivitetene i våre havner. Ved Breviksterminalen har vi nylig tatt i bruk landstrøm som energikilde for kranene og dette bidrar til å redusere både støy og utslipp. Støtabsorberende utstyr er montert på krana for å ytterligere redusere støy når krana flytter containere.

Utsikten fra arbeidsplassen til havnebetjent Olav Vaagen er upåklagelig