Storøvelsen «Scope 2017» i Skagerrak

Det svenske kjemikalievernfartøyet KBV 003 ligger til kai ved Strømtangen i Brevik under Scope 2017.

Verstefallshendelsen det skal øves på vil involvere 20 fartøy, personell og utstyr fra store deler av Europa. Målet er å bedre beredskapen og samarbeid mellom landene når alvorlige skipshendelser og andre uhell er ute, slik at en hendelse med akutt forurensning blir håndtert på en måte som reduserer miljøkonsekvensene.

Tirsdag 26. september blir HKH Kronprins Haakon med Kystverket både ut på sjøen og inn på stranda for å se aksjonen på nært hold. Kystverket vil vise hva det innebærer når alarmen går ved en alvorlig hendelse med akutt forurensning. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen med følge skal også få oppleve arbeidet som gjøres for å styrke beredskapen mot akutt forurensning langs hele kysten vår. De vil få oppleve beredskapsstyrken i arbeid, fra aksjonsledelsen i Kystverket til den kommunale innsatsen.

Kystverket har fått EU midler for å planlegge og gjennomføre Scope 2017. I tillegg til Det danske forsvaret, Kustbevakningen i Sverige, Islands Miljødirektorat, IUA Telemark – (IUA), og Sørøst Politidistrikt, deltar en rekke lokale innsatstyrker, samt mye personell som også var i sving etter Full City-havariet ved Langesund i 2009.

Med økt skipstrafikk øker risikoen for hendelser. Øvelsesstedet utenfor Langesund er både relevant og viktig. I 2016 passerte 4 524 skip sundet mellom Stathelle og Sandøya. Fra januar til juni i år passerte 2 408 fartøy.

– Grenland Havn er et område med stor skipstrafikk, og det er viktig at befolkningen har en opplevd tillit til at sikkerheten blir ivaretatt for sjøtransport, sier havnedirektør Finn Flogstad. Han skal delta på en internasjonal «table top» øvelse knyttet til nødhavn, som finner sted i Horten senere i uken. Havnedirektøren er glad for at det trenes på oljevernproblematikk, og har Full City-tragedien i friskt minne. – Det er verdifullt å trene for å få testet planverk, ressurser og mannskap på en kontrollert måte.

Havnekaptein Borgar Slørdal deltar som skadestedsleder sjø gjennom sitt beredskapsansvar i IUA Telemark.

Mer informasjon om opplegg og program finner du på Kystverkets hjemmesider.