Stor interesse for togløsning fra Brevik

Mandag denne uken var det duket for presentasjon av den nye toglinja i Brevik. Grenland Havn IKS, NorthSea Terminal, DFDS Seaways og CargoNet inviterte over 50 kunder og transportører til en hyggelig ettermiddag på Breviksterminalen. På programmet stod omvisning på terminalen, rundtur ombord på DFDS’ Freesia Seaways, samt demonstrasjon av godshåndtering mellom skip og bane.

– Grenland Havn har i lengre tid arbeidet for en permanent jernbanetilknytning fra Brevik. Tilbudet har fra oppstarten vist en svært positiv godsutvikling og det er stor interesse fra aktørene i markedet, sier markeds- og logistikksjef Jan Einar Skarding.

Den nye togpendelen kommer framfor alt kundene til nytte, fordi de kan bli enda mer effektive i markedet. Det kan fraktes større volumer gods med tog fra Brevik til Bergen. I tillegg vitner den om miljøbevissthet hos operatørene på Breviksterminalen.

– Vi ønsker å være en del av det grønne skiftet og ligge i front på dette blant norske havner, sier havnedirektør Finn Flogstad.

Det er NorthSea Terminal som har oppdraget med å ta seg av omlastingen av gods til og fra sjø og jernbane i Brevik. Tilbudet gjelder gods, trailere og containere. Det handler om et godssystem med fagfolk innen logistikk, lasting og lossing og shipping service. – Toglinja er dessuten en stor miljøgevinst for rederiet, traileroperatørene og våre kunder, sier Erik Jisland i DFDS Seaways.

Salgsdirektør Knut Brunstad i CargoNet opplyser at togpendelen mellom Alnabru, Brevik og Bergen også skal forlenges til Stavanger, Trondheim og dessuten Nord-Norge med Bodø og Narvik. – Vi er strålende fornøyd med oppstarten. Det er uttrykt politikk fra norske myndigheter å flytte gods over fra vei til sjø og bane, sier Brunstad.

Lenker