Stor aktivitet på Skien Havneterminal

Elektron II leverer trafo til Statnett på Skien Havneterminal. Foto: Grenland Havn

Det er hektisk på Skien Havneterminal om dagen, og det gleder Grenland Havn å kunne legge til rette for at brukerne av terminalen vokser og lykkes med sin virksomhet.

For Agility Subsea Fabrication bygger vi en SIT-hall som nå begynner å strekke seg mot himmelen. Bygget har en gesimshøyde på 27,5 meter og får fri takhøyde på 24 meter. For at hallen skal fungere etter hensikten kreves en svært solid konstruksjon. Nylig ble dekket til hallen støpt i én støpeoperasjon der det gikk med 132 tonn armering og ca 1000 kubikk betong. Det tilsvarer full kapasitet på to blandeverk i 24 timer. Dekket er i underkant av 2000 kvadratmeter og vil tåle en last på 10 tonn pr kvm.   

I tillegg til ny SIT-hall, er Grenland Havn i ferd med å oppføre et 2000 kvadratmeter stort telt for å dekke økende behov for lagerplass blant våre samarbeidspartnere. Collliflow er en av våre samarbeidspartnere som opplever vekst og som av den grunn har behov for mer lagerplass.

Statnett er i ferd med å etablere seg ved Skien Havneterminal. Nylig leverte skipet Elektron II en stor trafo for Stanett. Trafoen veier 195 tonn og skal være en reservetrafo som kan brukes i hele Norge ved behov.