Stengte gjestehavner

 

Som et tiltak for å hindre smittespredning av koronavirus har kommuneoverlegene i Bamble, Porsgrunn, Skien, Kragerø og Larvik vedtatt at gjestehavner og uthavner skal holdes stengt til og med 13.april. Dette gjør de med hjemmel i Smittevernloven § 4-1 femte ledd, jfr. første ledd. I tillegg til gjestehavner, er også campingplasser og oppstillingsplasser for bobiler stengt.

Ordføreren i Bamble kommune har også kommet med en henstilling om at sesongåpningen avventes til overordnede myndigheter slipper opp på gjeldende restriksjoner for fritidsreiser på tvers av kommunegrenser.

Følgende forskrift gjelder fra og med 26. mars:

  1. Campingplasser, bobilcamping, herunder kommunale oppstillingsplasser for bobiler og gjestehavner skal holdes stengt. Unntak gjelder for dagsbesøk for å ivareta nødvendig tilsyn og vedlikehold. Slike opphold skal være avsluttet innen kl. 17.00.Leiligheter og andre overnattingsenheter som er tilknyttet vann- og avløpsanlegg og som sammen med leilighetene utgjør en utleievirksomhet og er adskilt fra campingplassen, kan holdes åpne.
  2. Porsgrunn kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagt tiltak.
  3. Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 13. april 2020.