Spennende oppkjøp i Langesund

Eiendommen ligger i forlengelsen av Langesund Fergeterminal, og har stort potensiale for Grenland Havn. Foto: Grenland Havn

Kongshavn Eiendom er nabo i syd til Langesund Fergeterminal, og oppkjøpet er av strategisk betydning for Grenland Havn.

Havnedirektør Finn Flogstad sier at området har potensiale for ulik anvendelse, og at det skal avklares videre hvordan bygningen og eiendommen skal benyttes fremover.

Kjøpsavtale ble inngått mellom Grenland Havn og Kongshavn Eiendom, her representert ved (v-h) havnedirektør Finn Flogstad, og Ronny Lindum, Bjørn Eriksen og Øyvind Eriksen fra Kongshavn Eiendom. Foto: Grenland Havn