Skip to content
Langbrygga i Skien med Skien sentrum og kirke i bakgrunnen

Skien Langbrygge renoveringsprosjekt

Fra januar 2023 vil Grenland Havn IKS gjøre et omfattende arbeid for å renovere deler av Langbrygga i Skien sentrum. Hensikten med arbeidet er å fornye kaistrukturen slik at den tilfredsstiller dagens standard og å sikre at kaia står solid i mange år fremover. Deler av kaia skal rives og reetableres i henhold til dagens krav. Det aktuelle området er et stykke på om lag 100 meter som strekker seg fra Tollboden til Lekter’n.

Saken har vært gjennom flere runder hos offentlige instanser og lokale lag for å hensynta lovverk og lokale interesser i området. I 2018 fikk prosjektet godkjent rammesøknad og på tampen av 2021 ble også første Igangsettingstillatelse innvilget.

Det ferdige resultatet vil bli lett gjenkjennelig for de som er kjent i området. Det blir lagt vekt på å bevare estetikken med naturstein i front og maritime detaljer som gamle pullerter og rekkverk. Vi håper at resultatet vil bli en forskjønnelse av et sentralt område i byen hvor bymiljø og vannveien møtes.

Her kan du se plantegning for prosjektet Skien Langbrygge plantegning 21.08.2023

 

FREMDRIFTSPLAN

Anleggsarbeidene startet i desember 2022 og vil pågå frem til høsten 2023. Våren og sommeren 2023 har vi gjennomført betydelige arbeid med blant annet fylling i sjø, rivning av den tidligere konstruksjonen, peling og VA-arbeid og betongarbeider. Høy vannstand i august har skapt noen utfordringer som gjør at prosjektet er et par uker forsinket. Vi forventer nå at anleggsarbeidet blir ferdigstilt i løpet av september og at de siste elementene som toppdekke, steinsetting og pullerter kommer på plass i oktober og at Langbrygga da blir ferdigstilt.

 

 

 

 

HAR DU SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER TIL PLANENE?

Det er viktig for oss å kunne gjennomføre renoveringsprosjektet på en slik måte at det medfører minst mulig ulempe for de næringsdrivende i området.

I desember 2021 avholdt vi derfor et informasjonsmøte hvor Norconsult, entreprenør Arne Olav Lund AS og Grenland Havn IKS informerte om prosjektet og svarte på spørsmål. Presentasjonen fra møtet kan du lese her.

Gjennom anleggsperioden har vi lagt vekt på å ha tett og god dialog med de næringsdrivende i området for begrense ulempene av arbeidet.

Innspill til oss fra naboer og næringsdrivende i området er velkomne. Ta kontakt med Teknisk sjef John Karl Boyce i Grenland Havn IKS dersom du har spørsmål eller kommentarer til prosjektet.

 

Denne siden ble sist oppdatert 21. august 2023.