Reguleringsplanen for Skien Brygge er godkjent

Bystyret i Skien kommune godkjente torsdag 15.desember 2016 område-reguleringsplanen for Skien Brygge.

Dette er resultatet av tett samarbeid mellom Rom Eiendom as, Grenland Havn IKS og kommunen. Planforslaget ble førstegangsbehandlet i november 2013.

Formålet med planen er å skape en attraktiv, åpen og inkluderende bydel som på en naturlig måte vil kunne integrere området i eksisterende sentrum og styrke sentrum som en helhet.

Under behandlingen i bystyret ble det gitt en unison begeistring for prosjektet og for måten utbyggerne har ivaretatt helheten av sentrumsutvidelsen.

Det er ventet at realisering av Skien Brygge vil være tidkrevende og strekke seg over mange år. Skien Brygge har en unik beliggenhet; ved vannet, vestvendt og som en del av sentrum.

Les mer om prosjektet på romeiendom.no.