Et prosjekt for bærekraftig byutvikling

I slutten av november skal reguleringsplanene for Skiens nye bydel på jernbanebrygga sluttbehandles.

Planene skal gjøre området til en ny og levende del av sentrum, og underbygger satsingen i Skien 2020.

Skien Brygge er en variert og mangfoldig by, en arena for opplevelser og aktivitet, samvær og hygge. Utviklerne har skapt et inviterende sted hvor de som kommer skal føle seg inkludert, velkommen og verdifulle.

ROM Eiendom og Grenland Havn har laget en animasjonsfilm om Skien Brygge.

Bli med inn i Skiens nye bydel og ta en titt:
http://www.skienbrygge.no/