Sjøtrafikksentralens fremtid

Det var statssekretær i samferdselsdepartementet, Reynir Jóhannesson (Frp), som bekreftet nyheten under sitt besøk hos Brevik VTS tirsdag. Han fortalte at Stortinget nå også er blitt orientert om regjeringens beslutning om å beholde sjøtrafikksentralen i Brevik.

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) og en rekke lokale politikere, samt representanter fra det maritime miljø, var til stede under besøket. De ble tatt i mot av sjøtrafikksjef Per Einar Johansen og trafikkleder Rolf Jacobsen ved Brevik sjøtrafikksentral.

Regjeringen har besluttet at Brevik sjøtrafikksentral ikke skal legges ned og samlokaliseres i Horten, slik Kystverket foreslo som et av sine kostnadsbesparende tiltak. Et slikt tiltak ville spart mellom fire og fem millioner kroner årlig, men forslaget har møtt motstand fra flere hold i Grenland.

De seks kommunene i Grenlandssamarbeidet, samt alle industrilederne i industriclusteret og NHO, har pekt på behovet for sikkerhet, samt at de økonomiske innsparingene er svært små.

– Innspill fra lokalpolitisk hold og næringsliv har vært viktig i beslutningsprosessen. Budskapet fra det lokale næringslivet om at de trenger sjøtrafikksentralen for å kunne utvikle næringslivet videre, samt hensynet til sikkerheten i området, var de viktigste årsakene til at beslutningen om å bevare sentralen i Brevik ble tatt, sa Reynir Jóhannesson.
– Sentralene både her og andre steder i landet skal få utstyrsoppgraderinger, det ligger i vårt budsjett.

Kystverket opererer fem sjøtrafikksentraler langs norskekysten. De ligger i Fedje, Kvitsøy, Brevik, Horten og Vardø. Det har tidligere blitt vurdert å redusere antallet til fire. Sentralen i Brevik ble opprettet i 1978, og er dermed den eldste.

Statssekretær Jóhannesson med følge besøkte også Grenland Havn der havnedirektør Finn Flogstad gav en orientering, etterfulgt av besøk på Langesund fergeterminal.