Simulatorkjøring for utdypningsprosjektet Grenland

Statslos Odd Jøran Olsen ved roret. Foto: Grenland Havn

Grenland Havn IKS deltar på simulatorkjøring for utdypningsprosjektet som Kystverket har i Grenland.

Simulatorkjøringen skjer hos Force Technology i Danmark 5. og 6. desember. Hensikten er få verifisert at planlagt utdypningsområde og navigasjonsinnstallasjoner fungerer som tiltenkt.

Losoldermann, loser, sjøtrafikksentralen, Havne- og farvannsavdelingen Kystverket Sørøst, Senter for farled og merking fra hovedkontoret til Kystverket, Utbyggingsavdelingen til Kystverket, skipskaptein fra DFDS og Grenland Havn IKS deltar under verifiseringen.

Hovedinntrykket ved oppstart av simulatorkjøringen er at utdypningen av Gamle Langesund vil bidra til en tryggere og raskere innseiling.