Scope 2017 i full gang

Kystvaktskipet Karlskrona laster mannskap og utstyr om bord havaristen NCA Chem. Foto: Kystverket

En kjemikalietanker kolliderte med en oljetanker i morgetimene utenfor Langesund.

Dette er scenariet det øves på når 500 deltagere og observatører fra 40 land simulterer miljøkatastrofe.

Kollisjonen fører til utslipp av kjemikalier og olje som er mye mer omfattende enn Norge tidligere har måttet håndtere. Dermed er assistanse fra våre naboland påkrevd, noe som utløser bistand fra landene vi har inngått samarbeidsavtaler med.

-Gjennom erfaringene fra SCOPE 2017 utvikler og forbedrer vi samarbeidet med viktige partnere, slik at vi alle kommer styrket ut av det, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik.

Sammen med beredskapsdirektør Johan Marius Ly, kronprins Haakon og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, fulgte hun spent med på øvelsen fra skipsbroa på kystvaktskipet KV Bergen. Lokale myndigheter var blant annet representert ved havnedirektør Finn Flogstad og ordfører i Bamble Hallgeir Kjeldal.

Og i selve øvelsen deltar 18 store fartøy, 11 små fartøy, to fly, ett helikopter samt flere droner. Øvelsen er støttet av EU, og SCOPE-navnet står for Skagerrak Chemical Oilspill Prevention Excercise.

Følg øvelsen fra Kystverkets akuttside.