Riving av kraftkabel på Kjeøya

Skagerak Nett og Hallingmast har tatt oppdraget med å fjerne den luftbaserte kraftoverføringslinja fra Kjeøya over Voldsfjorden til Herre. Kabelen er borte, men mastene gjenstår. Det er lagt opp til å benytte helikopter for å løfte ned disse komponentene.

Prosjektet er planlagt ferdig våren 2017. Kraftoverføringslinja legges i ny landbasert trasé fra koblingsstasjon like nord for Bolvik gård.

Fjerning av strømkabelen resulterer i at seilingshøyden inn til Skien Havneterminal ikke lenger er begrenset til 37m, men øker til 45m. Det er samme seilingshøyde som Breviksbrua.

Terminalleder ved Skien Havneterminal, Ove Gunleksen, sier at dette er svært gledelig for sjøtrafikk som ønsker å benytte terminalen. “Den offshorebaserte virksomheten kan dra nytte av den økte seilingshøyden. Vi kan nå blant annet ta i mot større supplybåter”.

Prosjektleder i Skagerak Nett, Runar Torpe Lien, sier at prosjektet omtales som Nettforsterkning Grenland. I prosjektet har Skagerak Nett bygget en ny koblingsstasjon, utvidet en eksisterende transformatorstasjon, bygget 18 km nye ledninger og river i disse dager 54 km gamle ledninger. Det er med andre ord en betydelig omstrukturering av regionalnettet i Grenland. Totalt fjernes 36 km regionalnettsledninger til fordel for både grunneiere og andre interessenter i området.

Skagerak Nett har produsert en film kalt «Nettforsterkning Grenland», om riving av kraftlinjer i Grenland.