Renovasjonsarbeider på Strømtangen

Det blir flunkende nytt i deler av Grenland Havns lokaler i Brevik. Kystverket har flyttet midlertidig inn i brakker. Foto: Grenland Havn

Losene leier i dag lokaler i administrasjonsbygget i Strømtangvegen 39 i Brevik. Her ønsker de å fortsette leieforholdet, og i den forbindelse har Grenland Havn tilbudt seg å pusse opp lokalene. Arbeidet ble igangsatt på nyåret, og Kystverket har under ombyggingsperioden flyttet ut i brakker på utearealene. De røde brakkene, som inkluderer kontorrigg og mannskapsrigg, dekker behovet for midlertidig innlosjering under byggearbeidene.

Det vil i løpet av ombyggingsperioden være begrenset fremkommelighet på kaien utenfor havnekontoret, og publikum bes vise aktsomhet.

Arkitekt Gunnar Dale har tegnet ny planløsning, som innbefatter 6 loslugarer, støyisolering, nytt kjøkken og møterom, samt tekniske oppgraderinger på ventilasjonsanlegget. Av ytre forandringer vil det tilrettelegges for ytterligere p-plasser og ladeplasser for el-biler.

Prosjektansvarlig og driftsingeniør i Grenland Havn, Arne Hellebø, er meget godt fornøyd med fremdriften så langt. – Vi har erfarne underleverandører i Bilfinger og Multifag, som vi samarbeider godt med, og vi ligger an til å bli ferdige som planlagt i løpet av mai.

Trafikksentralen som tidligere holdt til i tårnet, har flyttet til Strømtangvegen 19. Disse lokalene, fordelt over 3., 4. og 5. etasje, er tilgjengelig for utleie, og vil også renoveres i løpet av våren. Nye leietakere vil kunne påvirke utforming og design dersom de bestemmer seg raskt. Vi ønsker oss flere gode naboer.