Rene offentlige rom

Grenland Havn ønsker å vise samfunnsansvar for rene offentlige rom, og støtter blant annet TiksPac sitt engasjement i Bamble kommune. Foto: tikspac.no

TiksPac-konseptet er et miljøkonsept der stasjoner med gratis miljøvennlige hundeposer finnes tilgjengelig for kommunens innbyggere og besøkende.
Tilgang på gratis hundeposer fungerer som en påminnelse til hundeeiere om å plukke opp etter hundene sine.
Stasjonene ser ut som skilt som settes opp på stolpe eller vegg, og posene er fullt biologisk nedbrytbare.
TiksPac ønsker å bidra til den typen engasjement som gjør at vi alle kan skape et renere miljø i et bærekraftig samfunn. Alle kan la seg engasjere og alle kan bidra. Grenland Havn er opptatt av rene offentlige rom, og er stolt av å støtte dette initiativet i Bamble kommune.
Hvert år blir det brukt rundt 22 millioner hundeposer i Skandinavia og så langt er det satt opp ca. 7000 TiksPac-stasjoner i Norden og England.

Se tikspac.no for mer informasjon.