Rehabiliteringen av Nordre Dampskipsbrygge forsinket

Sentrumsbryggene i Langesund skal tilbake i god stand. Foto: Grenland Havn

I mars startet rivningen av Nordre Dampskipsbrygge i Langesund, men på grunn av usikkerhet rundt geotekniske forhold ble rehabiliteringsarbeidet stanset like etter oppstart.

Det ble gjennomført grunnundersøkelser og det foreligger nå en geoteknisk anbefaling.

Den går ut på at det er nødvending å anlegge en steinfylling i forkant for å stabilisere skråningen foran kaifronten.

Dette arbeidet vil ikke bli påbegynt før til høsten. I mellomtiden blir det satt opp sikringsgjerde mot vannfronten og området ellers blir ryddet.

Det har lenge vært klart at Grenland Havn og Bamble kommune i fellesskap tar jobben med å sette de to sentrumsbryggene i Langesund tilbake i god stand. Det er også klart at det gjøres ting utover å bare sette dem i stand igjen, i tråd med reguleringsplanene både for bryggene og for Smietangen.