Priser og tjenester 2020

Grenland Havn sitt prisregulativ for 2020 kan lastes ned som PDF nederst på siden.

Klikk her for priskalkulator
Link til gjeldende Forskrift om anløpsavgift for Grenland Havn IKS

Anløpsavgifter

For skip inntil 3 000 BT
0,65 kr per BT
For skip inntil 8 000 BT
0,75 kr per BT
For skip over 8 000 BT
0,85 kr per BT
Minsteavgift
Administrasjonen fastsetter en minsteavgift på kr. 500,- for alle typer fartøyer som skal betale anløpsavgift.
500 kr per anløp
For gass-skip/LPG
For skip inntil 8 000 BT
0,65 kr per BT
For skip inntil 20 000 BT
0,85 kr per BT
For skip over 20 000 BT
0,75 kr per BT
For anløpsavgift gis det miljørabatt for fartøy som er registrert i Environmental Ship Index (ESI), alternativt CSI (www.cleanshippingindex.com). En totalscore på 30 poeng eller mer hos ESI, eller en klassifisering som "grønn" hos CSI, gir reduksjon på 20% i satsene. Denne rabatten tilkommer ikke på allerede inngåtte rabattavtaler.

Kaivederlag

For skip inntil 2000 BT
0,70 kr per BT
For skip inntil 4000 BT
0,67 kr per BT
For skip inntil 10 000 BT
0,62 kr per BT
For skip inntil 20 000 BT
0,50 kr per BT
For skip over 20 000 BT
0,40 kr per BT
Minstegebyr
Administrasjonen fastsetter et minstegebyr på kr. 150,- for alle typer fartøy som skal betale kaigebyr.
150 kr per fartøy
For kaivederlag gis det miljørabatt for fartøy som er registrert i Environmental Ship Index (ESI), alternativt CSI (www.cleanshippingindex.com). En totalscore på 20 poeng eller mer hos ESI, eller en klassifisering som "grønn" hos CSI, gir reduksjon på 30% i satsene. Denne rabatten tilkommer ikke på allerede inngåtte rabattavtaler.

Farled- og havnevederlag

Fartøyer opp til 200 BT
7,50 kr per BT
Fartøyer fra 200 til 1 000 BT
9,50 kr per BT
Fartøyer over 1 000 BT
etter avtale
Båtplassleie for bruk av kaiene i sjøområdet
650 kr per meter båt per år
Båtplassleie fiskerihavna i Langesund
600 kr per meter båt per år

Varevederlag

Alle varer som ikke er spesifisert nedenfor
Volumgods regnes som vektenhet hvor 1 m3 = 0,5 tonn
9,65 kr
Alle varer i container, godshengere og semitraller (eksport/import)
6,65 kr
Tømmer, flis pr. m3
5,15 kr
Papir, tremasse
5,15 kr
Bulkvarer lossing/lasting
5,30 kr
Stein og pukk i bulk
3,75 kr
Veigående kjøretøy for godstransport
150 kr per stk
Motorvogner import/eksport
150 kr per stk
Andre mobile selvgående enheter
150 kr per stk
Import av nye og tomme godstilhengere og semitraller uten trekkvogn
150 kr per stk
Landbruks- og industrimaskiner
150 kr per stk
Minste beløp for varevederlag
150 kr per vareparti

Vederlag for opplag av varer

På åpent areal
0,50 kr per m² per døgn
I vareskur
2,00 kr per m² per døgn
Tomme containere og større emballasjeenheter
Stables i høyden
0,50 kr per døgn

Kraner Breviksterminalen (NorthSea Terminal)

Lasting og lossing med Grenland Havns grabber
16,50 per tonn
Kranfører utenfor ordinær arbeidstid
Se mer informasjon i utvidet prislsite ovenfor
tillegg på 2 timer
For løft inntil 50 tonn
Mobil-/containerkraner
3600 kr per time
For løft 50-100 tonn
Mobil-/containerkraner
4300 kr per time

Containeroperasjoner

Lossing/lasting
210 kr per enhet
Flytting av containere om bord
210 kr per enhet
Flytting av containere skip/kai/skip
340 kr per enhet
Ventetid/forsinkelser av skip
450 kr per påbegynt time på dagtid

Trucker

Gaffeltruck inntil 4 tonn
650 kr per time
Gaffeltruck inntil 8 tonn
950 kr per time
Gaffeltruck inntil 25 tonn
1150 kr per time
Containertruck inntil 45 tonn
1200 kr per time

Leie av mannskap

I ordinær arbeidstid
450 kr per time
Ved 50% overtid
675 kr per time
Ved 100% overtid
900 kr per time
Ved 133% overtid
1120 kr per time

Annet

Flytende materiell
Inkludert båtfører.
2000 kr per time
Leie av velferdshus
600 kr per påbegynt døgn
Avfallsgebyr
Minimum 100 kr, maks 500 kr.
0,25 kr per BT
Usortert avfallslevering
25 prosent tillegg
Siste havn utenfor EU/EØS
50 prosent tillegg
Passasjervederlag
Vederlaget beregnes både for påstigende og avstigende passasjerer.
10 kr per passasjer
Vannlevering
Minimum 500 kr.
25 kr per tonn

Kjøretøy

Biler med og uten henger
50 kr per enhet
Campingbiler
70 kr per enhet
Lastebiler med og uten henger
70 kr per enhet

Jernbanegods

Containere 20" (tom)
20 kr
Containere 30" (tom)
30 kr
Containere 40" og 45" (tomme)
40 kr
Containere 20" (full)
80 kr
Containere 30" (full)
90 kr
Containere 40" og 45" (fulle)
100 kr

ISPS-gebyr

Inntil 3 000 BT
0,20 kr per anløp
Over 3000 BT
Maks 750 kr.
0,10 kr per anløp
Låsekort
200 kr
Låsekort med kurs
650 kr
Fjernåpnere
2500 kr
Årlig kjøretillatelse
210 kr
Gjenbruk av portåpnere utstedt av andre
525 kr
Midlertidig kjøretillatelse
110 kr

Forvaltning

Gebyr for saksbehandling klasse 1
Gjelder f.eks. søknader om tiltak i tiltaksklasse 1, som blant annet omfatter utlegging av mindre flytebrygger i sommerhalvåret, utlegging av fortøyningsbøyer.
1500 kr per sak
Gebyr for saksbehandling klasse 2
Gjelder f.eks. søknader om tiltak i tiltaksklasse 2, som blant annet omfatter oppføring av brygger og kaianlegg, samt etablering av flytebrygger som skal ligge ute hele året, opplag av mindre fartøyer
5500 kr per sak
Gebyr for saksbehandling klasse 3
Gjelder f.eks. søknader om tiltak i tiltaksklasse 3, som blant annet omfatter etablering av større flytebryggeanlegg, bygging av moloer, legging av kabler og rør i sjø, opplag større fartøyer samt utdyping, utfylling, dumping og andre tiltak som fører til en permanent endring av kystlinjen.
8500 kr per sak

Dokumenter til nedlasting

Alminnelige betingelser for Grenland Havn IKS

01/01/2019

Priser og vederlag for Grenland Havn 2020

01/01/2020