Styring og organisering

Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner har siden 1992 organisert de kommunale havneaktivitetene i et felles interkommunalt havnesamarbeid. Grenland Havnevesen ble omdannet til et IKS i 2004 etter lov om interkommunale selskaper. Hver kommune har en eierandel på 33,33% i henhold til eierskapsavtalen mellom Bamble, Porsgrunn og Skien kommuner.

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Representantskapet har 12 medlemmer som er politisk oppnevnt av kommunestyret/bystyret i de tre eierkommunene. Selskapet ledes av et havnestyre bestående av 7 representanter fra regionalt næringsliv, samt en representant fra de ansatte i Grenland Havn IKS. Havnedirektøren har ansvar for den daglige ledelsen og driften av havnen.