Skipsavfall

Det er utarbeidet en plan for mottak av avfall fra skip. Planen omfatter alle kaier til Grenland Havn IKS og industribedriftene i havnedistriktet.

Mottaksanleggene er tilpasset lokale behov utfra det antall anløp som normalt kommer til den aktuelle kaien. Alle mottaksanleggene er utstyrt med miljøcontainer for mindre mengder farlig avfall, restavfall og papir. Enkelte anlegg har også mottak for trevirke.

Oversikt over ulike mottaksstasjoner

Norsk Gjenvinning Industri AS er ansvarlig for tømming etter behov.

Alle skip har før anløp i havn plikt til å gi opplysninger om avfallsmengde via meldingsportalen SafeSeaNet Norway.

Større mengder avfall og andre avfallstyper som oljeavfall, kloakk o.l kan ikke leveres ved mottakene, men henting må bestilles spesielt via agent eller Norsk Gjenvinning Industri 09700.

Avfallsplan for havner i Grenland

19/12/2019