Representantskapet

Det er satt opp følgende møteplan for 2020 (det tas forbehold om endringer):

  • 3. april – flyttet til 30. april
  • 12. juni
  • 25. september
  • 4. desember

Ordinære møter avholdes på havnekontoret i Brevik kl. 08.30.

Representantskapets medlemmer
Trond Ingebretsen, leder, Porsgrunn (Ap)
Jan Runar Arvesen, nestleder, Bamble (Ap)
Karsten Tønnevold Fiane, Bamble (Sp)
Tom Markus, Bamble (Frp)
Erling Dahl, Bamble (H)
Tore Buer, Porsgrunn (Sp)
Marit Schulstok, Porsgrunn (MDG)
Anne Karin Alseth Hansen, Porsgrunn (H)
Jan Grini, Skien (Ap)
Trude Tvedt, Skien (Ap)
Jan Terje Olsen, Skien (H)
Esther Buer, Skien (Frp)

Representantskapets varamedlemmer
Hege Braathen, Bamble (Ap)
Astrid Helena Halvorsen, Bamble (Sp)
Liv Bråthen Norheim, Bamble (Ap)
Monica Arntzen, Bamble (Frp)
Aase Kristine Salen Hagen, Bamble (H)
Ole Kåre Wagenius, Porsgrunn (Ap)
Rolf Nilsen, Porsgrunn (Sp)
Stein Helleborg, Porsgrunn (MDG)
Mahmoud Farahmand, Porsgrunn (H)
Linn Schistad Camara, Porsgrunn (SV)
Kjersti Stordalen, Porsgrunn (H)
Kristoffer Stenbakk, Skien (Ap)
Trine Almenning, Skien (Ap)
Kari Lise Holmberg, Skien (H)
Nils Olav Skilbred, Skien (Frp)

 

Dokumentasjon til møtene er tilgjengelig på nedlastingssiden for representantskapet. Lenken er passordbeskyttet.

Møte i representantskapet

30/04/2020

Representantskapet for Grenland Havn IKS
avholder møte på havnekontoret i Brevik torsdag 30. april kl. 08.30.