Henvendelse støy

Det er gjennomført støymålinger for Breviksterminalen etter det programmet som er godkjent av Porsgrunn kommune. Fra havnas side er det kontinuerlig fokus på støydempende utstyr, samt å innarbeide arbeidsrutiner som kan redusere ulemper for naboer. Det er fortsatt et mål å elektrifisere driften av mobilkraner og legge til rette for landstrøm, så snart skip som anløper terminalen er klare for det.

Støygrenser
Fylkesmannen har fastsatt støygrenser for driften av Breviksterminalen.
Det gjennomføres regelmessige støymålinger på Breviksterminalen, i henhold til måleprogram godkjent av Porsgrunn kommune. Støymålinger, støyvurderinger og skjema for å melde fra om støy finnes lenger nede på denne siden.

Støyklager
Gjelder klagen forhold som du mener skyldes Norcem/Renors virksomhet i Brevik kan du fylle ut skjemaet på følgende lenke: http://www.norcem.no/no/klageskjema.

Gjelder klagen forhold som du mener skyldes Grenland Havn sin virksomhet, bruk følgende skjema.

  • :
  • Godkjente filtyper: jpg, gif, png, pdf, jpeg.

Dokumenter relatert til støy

Støyvurderinger Breviksterminalen 2017