Henvendelse støy

Støygrenser
Fylkesmannen har fastsatt støygrenser for driften av Breviksterminalen. Det gjennomføres regelmessige støymålinger i henhold til måleprogram godkjent av Porsgrunn kommune.

Fra havnas side er det kontinuerlig fokus på støydempende utstyr, samt å innarbeide arbeidsrutiner som kan redusere ulemper for naboer. Det er tilrettelagt for landstrøm på Tangenkaia. Skip som anløper kan benytte seg av landtilkoblingsanlegget dersom de er utstyrt for dette.

Støymålinger, støyvurderinger og skjema for å melde fra om støy finnes lenger nede på denne siden.

Støyklager
Gjelder klagen forhold som du mener skyldes Norcem/Renors virksomhet i Brevik kan du fylle ut skjemaet på følgende lenke: http://www.norcem.no/no/klageskjema.

Gjelder klagen forhold som du mener skyldes Grenland Havn sin virksomhet, bruk følgende skjema.

  • :
  • Godkjente filtyper: jpg, gif, png, pdf, jpeg.

Dokumenter relatert til støy

Støyvurderinger Breviksterminalen 2018