Havnestyret

Det er satt opp følgende møteplan for 2020 (det tas forbehold om endringer):

  • 24. januar
  • 28. februar
  • 24. april
  •   5. juni
  • 28. august
  • 25. september
  • 23. oktober
  • 27. november

Ordinære møter avholdes på havnekontoret i Brevik kl. 08.30.

Havnestyrets medlemmer
Roy Vardheim, styreleder
Bjørge Fredheim, nestleder
Geir A. Tønnessen
Trine Riis Groven
Anniken Fægri Damm-Larsen
Merete Østby
Ove Gunleksen (ansatterepresentant)

Varamedlemmer
Terje Christensen
Marjan Farahmand
Mette Stavrum-Tång
Aud Marit Nordahl Olsen (ansatterepresentant)

 

Dokumentasjon til styremøtene er tilgjengelig på nedlastingssiden for havnestyret. Lenken er passordbeskyttet.

Styremøte

28/02/2020

Det avholdes møte hos Grenland Havn IKS i Brevik fredag 28. februar 2020 kl. 08.30.