Havnesikring

I Grenland havn har havnekapteinen ansvaret som PSO (Port Security Officer), og er havnedirektørens rådgiver i alle sikringsspørsmål. Havnekapteinen bistår havnedirektøren i utføringen av alle oppgaver som havnesikringsmyndighet. PSO er rådgiver for alle ISPS-terminaler i Grenland havn i saker knyttet til havnesikringsområdene. PSO skal koordinere implementering av PSP (Port Security Plan) for Grenland havn. PSO leder havnesikringsgruppen bestående av alle ISPS terminalene i Grenland havn. Grenland Havn IKS har valgt å ha siste versjon av Sikringsplanene for sine anlegg og annen ISPS-dokumentasjon tilgjengelig for de som trenger adgang til disse. For å få adgang med passord må PSO kontaktes.

Dokumentasjon er tilgjengelig på nedlastingssiden. Lenken er passordbeskyttet.

Ved spørsmål, ta kontakt med havnekaptein Walter Ahlgreen: