Årsrapport

Grenland Havn IKS har 17 ansatte og omsetningen i 2016 var 53 millioner NOK, med et årsresultat på 3 millioner NOK.

Selskapet er tilsluttet Trainee Telemark, og er godt inne i sitt andre engasjement. For inneværende periode er det valgt en jurist i stillingen som trainee.

Havna hadde i 2016 et samlet godsomslag på 11,1 millioner tonn. Dette er en nedgang på 750 kilotonn sammenlignet med året før. Containervolumet falt med 1150 TEU, sammenlignet med 2015.

I 2015 besluttet Yara å øke produksjon av salpetersyre og NPK med 50 kilotonn, og kalksalpeter med 150 kilotonn. Prosjektet Yara Bamboo er kostandsberegnet til 2,25 milliarder NOK og forventet ferdigstilt i 2017. Ineos har i 2016 etablert drift av lagertank for etan, og får regelmessig forsyning av etangass fra USA. Kystverket arbeider med utbedring av Gamle Langesundet, kostnadsberegnet til 85 millioner NOK, og planlagt gjennomført i 2017. Fergeselskapet Fjord Line AS fortsetter å øke volumet vesentlig over Langesund Fergeterminal. Ineos AS og Grenland Havn IKS har gått inn i Frier Vest AS, et selskap etablert av Bamble kommune i 2015. Reguleringsplan for Skien Brygge ble godkjent i bystyret 15.12.16. Grenland Havn IKS samarbeider med Vekst i Grenland, Skien kommune og Voldsfjorden AS om å tilby samlokalisering av virksomhet for Agility Subsea Fabrication AS ved Voldsfjorden. Reguleringsarbeidet for dampskipsbryggene i Langesund er igangsatt.

Grenland Havn IKS har startet opp arbeidet med å samle maritime kulturminner relatert til havnevirksomheten. Planen er å realisere et bokprosjekt i forbindelse med 25 årsjubileet for havna i 2017.

 

Årsrapporter

Årsrapport 2015

31/01/2017

Årsrapport 2016

20/09/2017