Ansatte

Finn Flogstad

Havnedirektør

Torben Jepsen

Ass. havnedirektør / Driftssjef

Hege Svendsen

Markedssjef

Sonja Hansen Omli

Administrasjonssjef

Hilde Bjørgo

Administrasjonskonsulent

Aud Marit Nordahl Olsen

Regnskapskonsulent

Wenche Rugtvedt

Sekretær

Arne Hellebø

Driftsingeniør

Ove Gunleksen

Terminalleder – Skien havneterminal

Tore Nero Hansen

Terminaloperatør – Skien havneterminal

Bernt Helge Økland

Havnebetjent – Skien havneterminal

Olav Vaagen

Havnebetjent – Breviksterminalen

Lene Therese Sanne

Havnebetjent – Breviksterminalen

Espen Isaksen

Havnebetjent – Breviksterminalen

Endre Ståland

Havnebetjent – farled

Alexander W. Olsen

Havnebetjent – farled

Petter Ellefsen

Rådgiver

Ann-Mari Carvallo Johansen

Renholder