Ansatte

Finn Flogstad

Havnedirektør

Borgar Slørdal

Havnekaptein

Torben Jepsen

Driftssjef

Sonja Hansen Omli

Administrasjonssjef

Hilde Bjørgo

Administrasjonskonsulent

Aud Marit Nordahl Olsen

Regnskapskonsulent

Wenche Rugtvedt

Sekretær

Arne Hellebø

Driftsingeniør

Ove Gunleksen

Terminalleder – Skien havneterminal

Tore Nero Hansen

Terminaloperatør – Skien havneterminal

Bernt Helge Økland

Havnebetjent – Skien havneterminal

Olav Vaagen

Havnebetjent – Breviksterminalen

Lene Therese Sanne

Havnebetjent – Breviksterminalen

Endre Ståland

Havnebetjent – farled

Alexander W. Olsen

Havnebetjent – farled

Petter Ellefsen

Rådgiver

Ann-Mari Carvallo Johansen

Renholder