Fritidsbåter

Seilingshøyder?

Porsgrunn har to bruer med fri høyde på 13 meter (Frednes) og 8 meter (Porsgrunn). Bestill åpning av bruvakta i Porsgrunn på VHF kanal 12 eller telefon 35 93 16 08. Brua er døgnbetjent, men åpning er ikke mulig hverdager mellom kl 07.30-08.30 og kl 15.00-16.00. Andre seilingshøyder: Breviksbrua – 45m Grenlandsbrua – 50m Menstadbrua – 27m