Nye Nordre Dampskipskai i Langesund erklært åpnet

Teknisk sjef Torben Jepsen i Grenland Havn, kommunalsjef Leidulf Aakre i Bamble kommune og havnedirektør Finn Flogstad syntes det var en glede å være med på den offisielle åpningen av den nye og moderne Nordre Dampskipskai i Langesund. Foto: Grenland Havn

Ombygging og forsterkning av Nordre Dampskipskai i Langesund nærmer seg ferdigstillelse. Den 9. mai legges siste hånd på verket i form av asfaltering, men allerede 3. mai var det duket for åpning.

Langesundsfjordens Kystlag inviterte til frokost med kaffe og deilige rundstykker, og anledningen gikk med til å gjensidig takke for godt samarbeid og vel gjennomført ombygging. Rundt bordet satt gjester fra entreprenør Arne Olav Lund, prosjekterende firma Norconsult, Grenland Havn og Bamble kommune.

Havnedirektør Finn Flogstad forestod den offisielle snorklippingen i øs pøs regnvær. – Grenland Havn ønsker å bidra til regionens kystkulturarbeid, og Langesundsfjordens Kystlag er en god målbærer for dette arbeidet. RS2 som ligger på St. Helena er et flytende kystkulturikon, og vi har besluttet å styrke samarbeidet med Kystlaget blant annet gjennom å bidra med sponsormidler. Rehabiliteringen av kaiområdet er et viktig kystkulturtiltak og bidrar til byfornyelse for Langesund, sa havnedirektøren i det snoren ble klippet.

Teknisk sjef i Grenland Havn Torben Jepsen, fortalte at kaia er bygd opp trygg og solid, og berømmet entreprenør og prosjekterende, samt entusiasmen fra Kystlaget i prosessen. – Den nye kaia vil være til glede for Langesunds innbyggere og besøkende, og ikke minst for Kystlaget selv.

Kommunen skal innen sommeren sørge for forskjønnelse av kaiområdet på land, men kaia med gjestebrygger er klar til bruk allerede 9. mai.