Nyansatt leder for Forretningsutvikling og marked

Havnedirektør Finn Flogstad har gleden av å ønske Bjørn Tore Orvik velkommen på laget her i Grenland Havn. Fra medio august vil Bjørn Tore ha ansvaret for Forretningsutvikling og marked. Markedssjef Hege Svendsen vil rapportere til ham.

Bjørn Tore kommer fra Yara hvor han har vært CEO for Yara Birkeland AS siden 2019,  Project Hub Manager Scandinavia fra 2017 og Finance & Logistics Manager Porsgrunn siden 2012.  Han har vært svært sentral i etablering og utvikling av Yara Birkeland og tilhørende forretningsutvikling i Yara. I tillegg har han erfaring fra Borgestad, Shell , Knutsen OAS Shipping.

Sammen med samarbeidspartnerne i Frier Vest AS står Grenland Havn IKS overfor store utfordringer. Med sin tunge industribakgrunn og erfaring med forretningsutvikling og ny teknologi, vil Bjørn Tore bidra til å styrke laget slik at Grenland Havn er rustet for å fortsette å drive næringsutvikling.

Vi ønsker Bjørn Tore hjertelig velkommen til Grenland Havn IKS!