Ny fartsforskrift til høring

Forslag til ny fartsforskrift ble sendt på høring første gang den 2. juni 2016, med frist for innspill 1. november 2016. Totalt kom det inn åtte høringssvar. De fleste var postive til at det ble gjort endringer på gjeldende fartsforskrifter, og at disse blir gjort lettere tilgjengelig for allmennheten.

Basert på innspillene besluttet Grenland Havn å gjøre ytterligere justeringer, og harmonisere med de gjeldende fartsforskrifter i Kragerø kommune.

5 knops grensen innenfor 100 meter fra land er fjernet. I stedet innføres 5 knops grense i typisk skjermede innaskjærsområder med høy attraksjonsverdi for rekreasjonsopphold, naturopplevelser, fortøyning og ankring.

Nytt forslag til fartsforskrift vil da ha følgende fartsbegrensninger:

 • * maks 30 knop i alt innaskjærs farvann ut til 100 meter utenfor de ytterste punkter på land, holmer og
  skjær mot åpent hav som er synlige over vannflaten
 • * fjernet 8 knop i Langesundfjorden
 • * fjernet særbestemmelsen i Eidangerfjorden
 • * 8 knop i Brevikstrømmen
 • * 6 knop i Skienselva
 • * redusert 5 knops-området i Valle
 • * 5 knop i Havsund og Klokkersundet
 • * 5 knop i Brevik
 • * 3 knop i Herøyakanalen
 • * 5 knop i Risøysundet (sommer)
 • * 5 knop Ulesund (sommer)
 • * 5 knop Sandøysundet (sommer)

Frist for å komme med merknader og innspill til det nye forslaget er satt til 1. april 2017.

Forslag til fartsforskrift og kartutsnitt som viser de aktuelle sjøområdene finner du her.