Næringsutvikling

Grenland har lange tradisjoner for å betjene ulike næringstyper, og strategisk næringsplan for Grenland 2012-2015 viser til at regionen har de aller beste forutsetningene for å være et profesjonelt vertskap for både krevende industri og andre næringer. Grenland kan tilby gode og effektive transportløsninger og på den måten støtte opp under tilbudet om industri- og næringsetablering i regionen. Regionen er rik på mineraler og andre naturressurser som har et stort potensiale. Som et regionalt knutepunkt skaper dette også andre komparative fortrinn som kan videreutvikles.

Betydningen av å kunne tilby effektive transportløsninger for industri og næring som ønsker å etablere seg er ofte betydelig underkommunisert. Mulighet for sjøtransport fra en nærliggende offentlig kai som tilbyr stabile rammebetingelser kan være en avgjørende faktor for etablering av industriell virksomhet.

Selskapet Gemba Seafood Consulting AS gjennomførte i 2014 en verdiskapingsanalyse for Grenland Havn IKS. Analysen viste at 2570 personer var direkte sysselsatt i bedrifter der sjøtransport over terminaler i Grenland er en viktig del av forsyningskjeden. Ytterligere 1564 personer var indirekte og avledet sysselsatt i regionen som følge av disse bedriftenes aktivitet. Samlet er over 4000 personer i Grenland direkte og indirekte sysselsatt i bedrifter som anvender sjøtransport i sin daglige virksomhet. Disse bedriftene produserte varer og tjenester med en omsetningsverdi på 18,8 milliarder kroner i 2014.

Dokumenter til nedlasting

Gemba verdianalyse