Bærekraftig havnevirksomhet

Det grønne skiftet i samfunnet betinger at bærekraftig industri vokser fram. Selskapet vil arbeide for ytterligere overføring av gods til jernbane i samarbeid med operatørene og offentlige myndigheter. Grenland Havn IKS har lenge arbeidet for å nyttiggjøre eksisterende jernbaneinfrastruktur for overføring av gods fra vei til sjø. I september 2015 startet CargoNet opp fast jernbanependel mellom Oslo, Brevik og Bergen. Dagens jernbanependel med 2 avganger i uken tilsvarer en reduksjon på 2500 lastebiler på veistrekningen Oslo – Bergen pr år.

20131030-heroya-industripark-0160-md

Nytt jernbanespor mellom Larvik og Porsgrunn er operativt fra 2018. Da er det mulig å nyttiggjøre eksisterende banestruktur og ledig areal ved Eidanger stasjon for oppstilling av vognsett. En slik terminal vil være sentral for effektiv, trygg og miljøvennlig godstransport til/fra Breviksterminalen. Området er også interessant i forhold til godssporet inn til Herøya Industripark.