Mudringsarbeidet i gang ved Dypvannskaia

Brevik Shipping er ansvarlig for å utføre mudringsarbeidet ved Dypvannskaia i Porsgrunn. Foto: Grenland Havn

Arbeidet med å mudre ved Dypvannskaia på Herøya er igangsatt. Totalt 500 kbm masse skal fjernes slik at dypden ved kai igjen blir på 10.2 meter.

Det er Brevik Shipping som er ansvarlig utførende. Turbiditetsmålere leveres av Renatur, og Bjorstaddalen er mottaksanlegg.

Multiconsult har bistått i søknadsprosessen. Selve mudringsarbeidet må tilpasses skipsanløp, og kan derfor ta noe lenger tid enn normert en uke før det ferdigstilles.