Kystverket støtter havnesamarbeid økonomisk

Larvik Havn KF og Grenland Havn IKS har startet samarbeid om å tilrettelegge og samordne terminaler og rutenett for å flytte gods fra vei til bane.

Godsprosjektet Vestfold/Telemark gjøres i tett samarbeid mellom de to havneselskapene og Herøya Industripark.

Kystverket støtter i likhet med Telemark og Vestfold fylkeskommuner prosjektet økonomisk, og bidrar med det til et viktig innspill som allerede har satt spor inn i arbeidet med Nasjonal Transportplan.

Bane Nor og Jernbanedirektoratet deltar direkte i arbeidet, og operatører og ledende vareeiere bidrar med kunnskap og markedsdata.

Vekst i Grenland er prosjektansvarlige, mens Larvik Havn har prosjektledelsen for godsprosjektet som ventes å kunne konkludere i løpet av våren 2017.