Høy aktivitet på Yara

Baltic Hornet 63 574 dwt, 200m lang, 32m bred.

Yara har den seneste perioden hatt stor utskipning av gjødsel globalt.

Skipsstørrelsen har variert fra 50 000 dwt til 63 000 dwt. Siden 25. mars har 5 skip i denne størrelsesorden anløpt Yaras kaier på Herøya.

Siste skipning, Baltic Hornet, anløp 6. april, og ligger nå og laster 42 000 tonn NPK gjødsel til Chiwan, Kina.

-Dette er veldig positivt for den landbaserte industrien i Norge, sier havnedirektør Finn Flogstad. Utvidelsen av skipsleia i Breviksstrømmen 2008-2010 åpnet opp for skip av størrelse panamax å anløpe kaiene våre. Dette har regionen hatt god nytte av.