Havnesikring

I Grenland havn har havnekapteinen ansvaret som PSO (Port Security Officer), og er havnedirektørens rådgiver i alle sikringsspørsmål. Havnekapteinen bistår havnedirektøren i utføringen av alle oppgaver som havnesikringsmyndighet.
PSO er rådgiver for alle ISPS-terminaler i Grenland havn i saker knyttet til havnesikringsområdene.
PSO skal koordinere implementering av PSP (Port Security Plan) for Grenland havn.
PSO leder havnesikringsgruppen bestående av alle ISPS terminalene i Grenland havn.
Grenland Havn IKS har valgt å ha siste versjon av Sikringsplanene for sine anlegg og annen ISPS-dokumentasjon tilgjengelig for de som trenger adgang til disse.
For å få adgang med passord må PSO kontaktes.

Ta kontakt med havnekaptein Walter Ahlgreen for sikringsplaner
E-post: wa@grenland-havn.no
Tlf: 90 95 59 41