Havnefasiliteter

Godshåndtering
Stykkgods Tørrbulk

Utstyr
Containertrucks 22-30 tonn
Trucker 3-8 tonn
Reachstacker 40 tonn
Tugmaster
Hjullaster

Kaier
Kai 1: 135m kailengde, dybde 9,5m
Kai 2: 165m kailengde, dybde 9,5m
RoRo-rampe: 30m bred
Steinkaia: 20m kailengde, dybde 10m

Areal til leie
Lager (isolert): 9 400m²
Teltlager (ikke isolert): 1 200m²
Utelager: 90 000m²