Skip to content

Langesund fergeterminal

Inntil januar 2023 opererte Fjord Line AS sin rute med daglige avganger til Hirtshals, Stavanger og Bergen fra Langesund fergeterminal.

Grenland Havn IKS jobber for tiden med å etablere alternativ aktivitet på Langesund fergeterminal.

Terminalen er fullt utstyrt for fergetrafikk og er tilrettelagt for passasjerer og personbiler i tillegg til godstransport. Terminalen har strøm for tilkobling av kjøletraller. Infrastrukturen omfatter en kai med lengde 180 meter, dybde 8 meter og en 27 meter bred RoRo-rampe. Terminalbygningen er 770 kvm stor og hele terminalområdet utgjør ca 20 000 kvm.

 

Kontakt Forretningsutvikler Hege Svendsen ved henvendelser om bruk av Langesund fergeterminal.

Fergekai
Kailengde 180m, dybde 8m.

RoRo-rampe 27 m bred.

Langesund fergeterminal
Kongshavn 8
3970 Langesund
Kontaktperson i Langesund fergeterminal
Hege Svendsen
Telefon: 97618196
E-post: hs@grenland-havn.no
Langesund fjorden Fjordline går fra Grenland Havn