Havnefasiliteter

Kaier
Krankaia: 230m kailengde, dybde 6,7m
Tinfoskaia; 150m kailengde, dybde 6,7m
Innendørs lagerkapasitet Krankaia: 1 750m²