Krankaia / Tinfoskaia Porsgrunn

Krankaia / Tinfoskaia er lokalisert ved Herøya Industripark i Porsgrunn. Krankaia er Grenland Havns hovedterminal for utskipning av tømmer.
Tinfoskaia disponeres av Eramet Norge for inntak av råstoff til produksjon av manganlegeringer. Samlet har kaiene ca 10 000 m² uteareal.