Havnefasiliteter

Kaier
Dypvannskaia: 175m kailengde, dybde 9,7m