Dypvannskaia Porsgrunn

Dypvannskaia er lokalisert ved Herøya Industripark i Porsgrunn. Den daglige driften ivaretas av Yara Norge. Terminalen har ca 20 000 m² uteareal som disponeres av Eramet Norge til lagring av råstoff. Dypvannskaia er hovedterminal for inntak av råstoff til Yara.