Havna i Grenland – et historisk tilbakeblikk

Jubileumsboken lanseres i disse dager, og inneholder 190 sider med historiske tilbakeblikk og flotte illustrasjoner.

«Havna i Grenland – et historisk tilbakeblikk» handler om maritim virksomhet i Grenland, og tar sikte på å gi leseren en økt forståelse av havnas samfunnsmessige betydning i et historisk perspektiv.

Fra vikingetid med enkle lasteplasser for utskipning av brynestein, til dagens moderne havneterminaler. Fra 1800-tallets rivende utvikling innen handel, håndtverk og industri, til 1900-tallets etablering av storindustri. Opp gjennom årene har havnen gitt grunnlag for vekst og sysselsetting, og sjøen som transportvei har vært av stor betydning for denne utviklingen. Havnen og nærheten til havet har vært en medvirkende årsak til at industrien med tusener av arbeidsplasser har bygd seg opp i Grenland.

I dag er Grenland Havn en av Norges største og mest mangfoldige havner. Regionen er inne i en spennende tid med gjennomføring av store statlige infrastrukturprosjekter. Industrien arbeider kontinuerlig med forbedringer, og teknologiutviklingen muliggjør anvendelse av bærekraftige transportløsninger. Havna og de virksomheter som har tilknytning til det maritime har vært en god levevei for mange.

Boken markerer Grenland Havn IKS sitt 25 årsjubileum, og er tilgjengelig for salg. Interesserte bes henvende seg til Grenland Havn, tlf 35 93 10 00 eller epost ghv@grenland-havn.no.

Omslagsfoto av fotograf Dag Jenssen. Her vises lasting av DFDS sitt RoRo skip på Breviksterminalen.