Grenland Havn lanserer ny profil og nettside

Strategiplanen 2015-2045 setter blant annet krav til at havnen skal være markedsorientert, slik at næringslivets behov fanges opp. Vi skal være endringsvillige og samarbeidsorienterte, for å kunne tilpasse oss den generelle samfunnsutviklingen. Havnen skal være en pådriver for næringsutvikling slik at regionen utnytter sine gode forutsetninger som industriklynge.

I kjølvannet av strategiprosessen ble det besluttet å fornye selskapets visuelle identitet. I samarbeid med FJUZ Kommunikasjon AS har vi jobbet frem et nytt utseende i form av ny logo, nye farger og ny web side.

«Vi ønsket en logo forankret i verdier og mål for fremtiden», sier havnedirektør Finn Flogstad. «Vi vil videreutvikle havnen som en av Norges viktigste havner gjennom aktiv tilrettelegging for regionens næringsliv og bærekraftige transport. Vi skal også være en attraktiv arbeidsplass og vi skal «tenke grønt».

Logosymbolet tar utgangspunkt i en kjettinglenke, som symboliserer lenken mellom sjø og land, og som gir assosiasjoner til industri, styrke og samhold. Samtidig visualiserer symbolet dynamikk og bevegelse. Gjennom å skråstille symbolet forteller vi at vi er proaktive og dynamiske, og er med på å «løfte» havna og regionen inn i fremtiden. Symbolet er ryddig og symmetrisk, og står seg godt til både trykk og på web.
Grenlandsområdet er sterkt og vil være Norges største industriområde også i fremtiden.

Kjettinglenken erstatter kompassrosen, som har vært en del av havnas identitet siden sammenslåingen av Porsgrunn, Skien og Bamble Havnevesen for 25 år siden.
I 2017 har Grenland Havn IKS 25 års jubileum, og lanseringen av ny, tidsriktig profil er en fin anledning til å rette fokus på den dynamiske fasen vi går inn i, med tilrettelegging for nyetableringer og forsterket infrastruktur, og videre utvikling av Grenland som en godsgenererende region.

Grenland-havn.no
Ny nettside er utviklet med fokus på de ulike oppgavene Grenland Havns målgrupper skal løse. Gjennom økt fokus på og tilgjengeliggjøring av informasjon skal nettsiden evne å vise mangfoldet av Grenland Havns tjenester og selskapets rolle knyttet til næringsutvikling i regionen.

Profilmanual
Profilmanualen angir rett bruk av logo, farger, typografi, bilder osv. tilknyttet Grenland Havn.

Hele profilmanualen kan leses her.