Grenland Havn på besøk i Rotterdam Havn

APM terminalen på Maasvlakte 2 er 95% helautomatisert.

Representanter fra Grenland Havn var på besøk i Rotterdam Havn torsdag 30. og fredag 31. august. Delegasjonen på 18 personer bestod av havnestyret, leder av representantskapet, samt ledergruppen i Grenland Havn.

Rotterdam Havn er Europas største havn med over 467 millioner tonn i årlig godsomslag, og er rangert som den 10. største havnen i verden.

Rotterdam Havn balanserer en offensiv miljøsatsing parallelt med industriell utvikling, og sørger for tilsammen 180 000 arbeidsplasser. Som en sentrumsnær og allsidig havn med over 4 mil med kaifront, er det fokus på å legge til rette for allment bruk av havnas områder, også til rekreasjon og fritid.

Rotterdam Havn er ledende på tre av fokusområdene for besøket; bærekraft, autonomi og digitalisering.

MOTIV FOR BESØKET

Bakgrunnen for besøket er at Grenland Havn vil være vertshavn for verdens første autonome containerfeeder. Kontrakten er plassert hos Vard i Brevik og forventet levering av fartøyet er første kvartal 2020.

Yara Porsgrunn skal i den forbindelse bygge Norges første autonome landterminal.

Industrien i Grenland har som ambisjon å bli Norges og verdens første klimapositive industriregion. Frier Vest kan bli Norges største industripark for krevende og sirkulært basert industri.

Grenland Havn ønsker å ta aktiv del i dette og har behov for å styrke kunnskapen på disse utfordrende områdene.

UTBYTTE AV BESØKET

På torsdagen besøkte gruppen blant annet APM-terminalen som er en autonom terminal for lasting/lossing av containere. Her var det ingen personer å se på innsiden av terminalen, alt var automatisert.

Deretter ga et besøk på Futureland en idé om hvordan framtiden med integrasjon av by og varehåndtering kunne bli, sett gjennom VR-briller.

Befaring i havna og på land viste et imponerende omfang og mangfold av aktiviteter i Rotterdam Havn, også i bysentrum. Vanntaxi var et godt alternativ til vanlig drosje og bruk av avdanka kraner som skulpturelle by-elementer var med på å fortelle en stolt historie.

Fredag var avsatt til et besøk på hovedkontoret til Rotterdam Havn. Møtet startet med en presentasjon av Grenland Havn, før Rotterdam Havn presenterte seg selv med vekt på turens tre fokusområder. Det ble boret dypt i tema som organisering, karbonfangst og digitalisering.