Grenland Havn arrangerer seminar om autonome skip

Konseptstudie Kongsberg Maritime.

Grenland Havn arrangerer mini-seminar på Quality Hotel Skjærgården i Langesund onsdag 31. mai. Tema er Autonome skip.

Satsingen på ubemannede skip kan bli en viktig teknologisatsing for Norge.

Interessen for autonome skip er sterkt økende og både industri og forskning sier at dette kan bli den neste revolusjonen innen sjøfart. Autonome skip kan gi helt nye forretningsmuligheter, og både lokale og regionale aktører og brukere av havnen er invitert til seminaret.

Vi har flere spennende foredragsholdere på programmet, blant annet Kystverket, Kongsberg Maritime og Sjøfartsdirektoratet, sier havnekaptein Borgar Slørdal.

De som er interessert i å delta på seminaret, bes kontakte havnekapteinen på mobil 90 95 59 41.