Gods fra vei til sjø setter Grenland Havn på kartet

– Vi rekrutterer fra mange universitet og høgskoler, og har gjennomgått fagområdene som er representert her i landet. Vi etterlyser utdanning innen hav og havn, og ser for eksempel ingen utdanninger innen bygging av moloer og mudring, sa Kirsti Slotsvik under Arendalsuka. Foto: NTB

Kystdirektør Kirsti Slotsvik etterlyste satsing på høyere utdanning, større og færre havneselskap og flere søknader på incentivordningene for å få gods fra vei til sjø, under den faglige og politiske debatten i regi av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) under Arendalsuka. Arendalsuka er en årlig møteplass der nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv treffes til debatt.

Gods fra vei til sjø var også tema, og kostnader forbundet med sjø som gjør at veitransport blir vinneren foran sjøtransport.
– Det finnes incentivordninger rederiene kan søke om, som kan ta ut havnenes andel av gods over på sjø, sa Slotsvik.
Hun fortalte om hvordan det autonome sjøgående fartøyet Yara Birkeland i Grenland havn, har potensialet til å ta ut en halv million tonn gods i året. Skipet erstatter transport på veiene internt i Grenland havn. Dette er et initiativ fra industrien i Grenland, et initiativ hun gjerne ser at flere tar.

Les mer om kystdirektørens innspill og forslag om riktig strategi for utvikling av norske havner under Arendalsuka på kystverket.no.