Gods – dagligvarene tar toget igjen

Mange transportkunder er opptatt av miljøet, og vil gjerne velge toget når de kan. Samtidig har påliteligheten og tilliten til godstogene steget betraktelig. Det ligger store muligheter i å flytte gods fra vei over på skinner.

I NSB-konsernets årsrapport 2015 Vilje til å lykkes, er temaet «gods» viet betydelig spalteplass, blant annet gjennom intervju med Jan Einar Skarding, markeds- og logistikksjef i Grenland Havn.

Store muligheter
Næringslivet viser interesse for å ta i bruk jernbanetilbudet. Det ligger store muligheter i å kombinere godstransport sjøveien med bane. Grenland Havn ligger sentralt plassert i industriområdet i Telemark. Over 11 millioner tonn gods fordelt på 2 700 anløp gjør Brevik til en av landets viktigste havner, med tilknytning til kontinentet og Storbritannia.

– Grenland Havn har i lengre tid arbeidet inn mot CargoNet for å få til en jernbanetilknytning for Breviksterminalen. DFDS og CargoNet tok tak i idéen i 2013, og har drevet dette arbeidet fremover, forteller Skarding.

I 2015 startet godstransporten opp – med en avgang i uka mellom Brevik-Bergen og Brevik-Oslo. Tilbudet ble raskt en suksess, og nok en ukentlig avgang ble satt opp.

– Vi mener dette kan utvikles videre, og ser i dag på muligheter for å etablere en jernbaneterminal for sammenstilling av gods. Næringslivet i regionen, som i dag bruker lastebil for distribusjon, viser interesse for å ta i bruk jernbanetilbudet, sier Skarding.

Godt posisjonert
2015 er et år med liten nedgang i transportmengde for CargoNet, men for første gang på sju år kan selskapet levere positive økonomiske resultater.

Kundenes ønske om mer miljøvennlig transport kombinert med økt behov for varetransport som følge av befolkningsveksten i byområdene, gjør at CargoNet er godt posisjonert for å kunne bidra til mer transport på jernbanen.

Visste du at…
Punktligheten på godstog øker. Fra 89% i 2013, til 90% i 2014, og 92% i 2015.

Avstanden på jernbane mellom Oslo-Narvik er 2 000 km. Det tilsvarer avstanden mellom Oslo og Roma i luftlinje. Godstogene bruker 27 timer på turen, og kjører strekningen ti ganger tur-retur hver uke.

Hvis alt som CargoNet transporterte på tog hadde gått på lastebil hadde det utgjort 186 000 lastebiltransporter i året på norske veier.

Dersom alle som benyttet CargoNet til å frakte gods i 2015 hadde brukt lastebil i stedet, ville dette økt CO² utslippene i Norge med 147 000 tonn. Utslippet tilsvarer 1 078 bilturer tur/retur mellom jorda og månen.