Gjestehavnene åpner i helgene fra 1.mai

For å begrense spredningen av koronaviruset, vil kommunene fortsette med restriksjoner for bruk av gjestehavner også i perioden fra 1. mai til og med 10. juni. Kommunene Porsgrunn, Skien, Bamble og Larvik har bestemt at gjestehavnene kan holdes åpne i helgene, dvs fredag fra kl 16 og frem til søndag kl 20. For å begrense smitten er det bestemt at ingen båter må ligge utenpå hverandre og det skal minimum være 2,5 meter avstand mellom båtene.

Kommunene har med hjemmel i Smittevernloven paragraf 4-1 femte ledd, jfr første ledd  utarbeidet følgende forskrift:

For å begrense smittespredningen av koronaviruset ytterligere, iverksettes følgende forskrift med hjemmel i smittevernloven § 4-1, første ledd b:

 1. Forskrift om stengning av campingplasser, bobilcamping, kommunale oppstillingsplasser for bobiler og gjestehavner, for begrensning av koronasmitte i Porsgrunn kommune av 27. mars 2020 forlenges til 30.04.2020.
 2. Følgende forskrift gjelder i perioden fra 05.2020 til 10.06.2020: Campingplasser, bobilcamping, kommunale oppstillingsplasser for bobiler og gjestehavner kan holdes åpne i helgene, det vil si fra fredag klokken 16 frem til søndag klokken 20.
  • For campingenheter er det kun tillatt dersom det foreligger sesongleie og campingenheten har eget sanitæranlegg. Det er ikke tillatt med åpning av døgnplasser på campingplasser og andre oppstillingsplasser for bobil. Vanlige hytter som tilhører campingplassen og som har sanitæranlegg med avløp kan holdes åpne etter tilsvarende regler.
  • Campingplassens og gjestehavnenes sanitæranlegg og andre fellesanlegg holdes stengt.
  • De enkelte plasser utformer lokale regler for gjestenes atferd under oppholdet (basert på generelle sentrale forskrifter, men tilpasset og innskjerpet for den enkelte plass.)
  • For gjestehavnene gjelder i tillegg følgende:
   • Ingen båter utenpå hverandre
   • 2,5 meter avstand mellom båtene
  • Porsgrunn kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.
 3. Det forutsettes at alle personer retter seg etter de til enhver tid gjeldende nasjonale anbefalinger vedrørende fritidsreiser.

 

Les mer om dette under informasjon om koronaviruset på kommunenes nettsider.