Småbåtguide

Seilingshøyder
Innseiling til Skien og Porsgrunn har følgende høydebegrensninger:

  • Breviksbrua – 45m
  • Grenlandsbrua – 50m
  • Menstadbrua – 27m


Porsgrunn har to klaffbruer med fri høyde på 13 meter (Frednes) og 8 meter (Porsgrunn). Åpning av disse bestilles til bruvakta i Porsgrunn på VHF kanal 12 eller telefon 35 93 16 08. Bruene er døgnbetjent, men åpning er ikke mulig hverdager mellom kl 07.30-08.30 og kl 15.00-16.00 for fritidsbåter.

Dokumenter til nedlasting

Forskrift om bruk av og orden i Grenland havneområde

18/01/2017