Gjestehavner

For informasjon om gjestehavner i Grenland, se visitgrenland.no.

I Langesund er det gjestehavner på Langøya, Dampskipsbrygga og Kongshavn. På Stathelle kan man ligge på Langbrygga Gjestehavn. Gjestehavnene i Langesund og på Stathelle administreres av Langesund Turistinformasjon, tlf. 35 96 53 20. Leie av plass, strøm og andre kaifasiliteter gjøres ved henvendelse dit.

I Brevik ligger gjestehavnen ved fjordens mest populære restauranthus, Sjøloftet. For informasjon, se velihavn.no.
Det finnes også gjesteplasser på Røeverven, som administreres av Brevik Båtforening, tlf. 90 96 51 15.

Gjesteplasser i Porsgrunn sentrum admistreres av Porsgrunn Min By AS, som gir tillatelse til fortøyning og informasjon om Telemarkskanalen til tilreisende med egen fritidsbåt. Ta kontakt på tlf. 91 19 06 20.

Langbryggene Gjestehavn og Hjellebrygga i Skien administreres av Telemarkskanalen.
Ring for å bestille på tlf. 40 92 00 00.
Se informasjon på visittelemark.no.

Andre lenker