Gjestehavner

For informasjon om gjestehavner i Grenland, se visitgrenland.no.

I Langesund er det gjestehavner på Langøya, Dampskipsbrygga og Kongshavn. På Stathelle kan man ligge på Langbrygga Gjestehavn. Gjestehavnene i Langesund og på Stathelle administreres av Langesund Turistinformasjon, tlf. 35 96 53 20. Leie av plass, strøm og andre kaifasiliteter gjøres ved henvendelse dit.

I Brevik ligger gjestehavnen ved fjordens mest populære restauranthus, Sjøloftet. For informasjon, se velihavn.no.
Det finnes også gjesteplasser på Røeverven, som administreres av Brevik Båtforening, tlf. 90 96 51 15.

Hjellebrygga i Skien administreres av Telemarkskanalen. Ring for å bestille på tlf. 40 92 00 00.
Se informasjon på visittelemark.no.

Andre lenker